In februari ruim 390 bedrijven en instellingen failliet

In februari 2006 werden er ruim 390 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is 15 procent minder dan in februari 2005. In januari werden er ruim 420 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er 3 procent meer dan in januari 2005.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand en kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in februari 2006 uitgekomen op 392, duidelijk lager dan in januari. Toen lag het driemaandsgemiddelde op 422.

In geheel 2005 zijn er iets minder faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken dan in 2004. In dat jaar was het aantal failliet verklaarde bedrijven ongeveer gelijk aan dat in 2003.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)