Prijzen industrie licht gestegen

De afzetprijzen van producten van de Nederlandse industrie zijn in februari met 0,2 procent gestegen ten opzichte van januari 2006. De prijsstijging kwam geheel voor rekening van de buitenlandse afzetprijzen. Deze waren in februari dit jaar 0,4 procent hoger dan in januari. De binnenlandse afzetprijzen veranderden nagenoeg niet.

Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder lagen de afzetprijzen van de industrie in februari gemiddeld 6,6 procent hoger. De prijsstijging van in het binnenland afgezette producten en die van geëxporteerde producten ontlopen elkaar niet veel. In het binnenland afgezette producten waren 5,7 procent duurder dan in februari 2005 en exportproducten 7,2 procent.

De prijzen van in de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten zijn in februari met 0,5 procent gedaald ten opzichte van januari 2006. Dit kwam doordat ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten 1,1 procent goedkoper werden. Uit Nederland afkomstige grondstoffen en halffabrikaten werden wel duurder, namelijk 0,5 procent.

Ten opzichte van februari 2005 lagen de prijzen van door de industrie verbruikte grond- en hulpstoffen en halffabrikaten in februari dit jaar 13,9 procent hoger. Verbruiksgoederen uit het buitenland stegen in deze periode met 16,9 procent het meest in prijs. Verbruiksgoederen uit het binnenland zijn 9,4 procent duurder geworden.

Prijsontwikkelingen van ruwe aardolie en aardolieproducten hebben grote invloed op de prijzen van de industrie. Exclusief de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in februari dit jaar 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen van door de industrie verbruikte grondstoffen en halffabrikaten kwamen in dat geval 7,1 procent hoger uit.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie