Inflatie in 2005 gemiddeld 1,7 procent

De inflatie bedroeg in 2005 gemiddeld 1,7 procent. Dat is 0,5 procentpunt hoger dan in 2004. Toen lagen de consumentenprijzen gemiddeld 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Het verschil is toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van energieproducten. In december 2005 is de inflatie uitgekomen op 2,0 procent. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) kwam in 2005 gemiddeld uit op 1,5 procent. Een jaar eerder was dat 1,4 procent.

Energieprijzen belangrijkste oorzaak inflatie in 2005

In 2005 lagen de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld 1,7 procent hoger dan in 2004. Net als in 2004 is de inflatie in 2005 historisch gezien laag. De jaren 2004 en 2005 zijn de enige jaren sinds 1990, waarin de inflatie gemiddeld beneden 2,0 procent is uitgekomen.

Een groot deel van de inflatie in 2005 is toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van energieproducten. De prijsstijgingen van gas, elektriciteit en autobrandstoffen hebben 1,0 procentpunt bijgedragen aan de inflatie van 1,7 procent. Prijsstijgingen en prijsdalingen van de andere goederen en diensten waren per saldo goed voor slechts 0,7 procentpunt. In 2004 was daarentegen slechts 0,4 procentpunt van de inflatie toe te schrijven aan energieproducten en 0,8 procentpunt aan andere goederen en diensten.

Het effect van de prijzenslag in de supermarkten is in 2005 afgenomen. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren gemiddeld 1,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. In 2004 was de prijsdaling nog 3,5 procent. Overigens spelen ook oogsteffecten een rol bij de geringere prijsdaling van voedingsmiddelen in 2005.

De prijzen van kleding en schoeisel, en communicatie daalden daarentegen in 2005 meer dan in 2004. Ook de stijging van de tarieven van consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten was in 2005 beperkt in vergelijking met 2004.

Inflatie in december naar 2,0 procent

De inflatie is in december 2005 op 2,0 procent uitgekomen. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan in november. Toen lagen de consumentenprijzen 1,8 procent hoger dan een jaar eerder.

De stijging van de inflatie in december is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel en van autobrandstoffen. Bij kleding en schoeisel werd in 2004 een afwijkend uitverkooppatroon gemeten, waardoor de prijzen in december 2004 lager waren dan bij een normaal uitverkooppatroon. Ook was er in december 2004 een sterke prijsdaling van autobrandstoffen.

Inflatie in 2005 volgens Europese methode 1,5 procent

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in 2005 gemiddeld uitgekomen op 1,5 procent. In 2004 was dat nog 1,4 procent. De hogere inflatie in 2005 wordt vooral veroorzaakt door de hoge prijsstijgingen van energieproducten. De jaargemiddelden voor de EU en de Eurozone zijn nog niet gepubliceerd.

Het verschil tussen de inflatie in 2005 en 2004 volgens de HICP is kleiner dan volgens de CPI. Dit komt door de beperking van het ziekenfondspakket in januari 2004, waardoor verzekerden een deel van de zorg zelf moesten betalen. Dit droeg in de HICP bij aan het inflatiecijfer van dat jaar, maar niet in de CPI.

De inflatie volgens de HICP is voor Nederland in december 2005 uitgekomen op 2,1 procent. In november was dat nog 1,6 procent. De geharmoniseerde inflatie is in december sterker gestegen dan de inflatie volgens de CPI. Dat komt doordat de effecten van de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel en van autobrandstoffen in de HICP iets sterker doorwerken dan in de CPI. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in december licht zal dalen naar gemiddeld 2,2 procent. In november was de inflatie in de Eurozone 2,3 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.