Ruim 380 bedrijven en instellingen failliet

In oktober 2005 werden er ruim 380 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat zijn er bijna evenveel als in oktober 2004. In september van dit jaar werden er bijna 450 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat waren er evenveel als in september 2004.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand en kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in oktober van dit jaar uitgekomen op 410, dat is ruim 4 procent lager dan dat van de overeenkomstige periode in 2004.

In geheel 2004 zijn er ongeveer evenveel faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken als in 2003. In de eerste tien maanden van 2005 was het aantal 3 procent lager dan in dezelfde periode van 2004.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)