Zo'n 390 bedrijven en instellingen failliet

In augustus 2005 werden er zo’n 390 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is ruim 13 procent minder dan in augustus 2004. In juli van dit jaar was het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen bijna 7 procent minder dan in juli 2004.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand en kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in augustus van dit jaar uitgekomen op 404, bijna 12 procent lager dan dat van de overeenkomstige periode in 2004.

In geheel 2004 zijn er ongeveer evenveel faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken als in 2003. In de eerste acht maanden van 2005  was het aantal 3 procent lager dan in dezelfde periode van 2004.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)