Banenverlies in 2004 het grootst in Zuid-Holland

In 2004 is het aantal banen van werknemers voor het tweede jaar op rij afgenomen. In Zuid-Holland was het banenverlies het sterkst. In de regio’s rond de vier grote steden kende alleen Groot-Amsterdam banengroei. Van de 25 grootste gemeenten had Almere het meeste banengroei, terwijl Zaanstad en Haarlem relatief veel banenverlies incasseerden. Overigens is in het tweede kwartaal van 2005 het banenverlies tot staan gekomen.

Vooral in industrie en bouw banenverlies

Eind 2004 lag het aantal banen van werknemers 65 duizend lager dan een jaar eerder. De afname was toe te schrijven aan de industrie en bouwnijverheid (min 49 duizend banen) en de commerciële dienstverlening (min 21 duizend). In de niet-commerciële dienstverlening was een lichte stijging (plus 6 duizend).

Flevoland enige provincie met banengroei

Alle provincies lieten in 2004 een daling van het aantal banen zien, behalve Flevoland. De grootste dalers waren Utrecht, Zuid-Holland en Groningen met een krimp van 1,3 procent. In Zuid-Holland was de daling absoluut gezien het hoogst, namelijk 19 duizend. In deze provincie was het banenverlies groot in de bedrijfstakken industrie en handel. Beide bedrijfstakken lieten een daling zien van 5 duizend banen.

Banengroei naar provincie, 2004

Banengroei naar provincie, 2004

Lichte stijging in regio Amsterdam

Van de gebieden rond de vier grote steden is het Corop-gebied Groot-Amsterdam het enige met banengroei. Dit komt door de bedrijfstakken horeca en de financiële instellingen, die beide een toename van duizend banen kenden. Ook de toename met 3,4 duizend banen in de gezondheids- en welzijnszorg was hoog.

Banengroei in corop-gebieden rond de vier grote steden, 2004

Banengroei in corop-gebieden rond de vier grote steden, 2004

In de regio’s rond de andere drie grote steden was sprake van banenverlies. In de Agglomeratie ‘s-Gravenhage was de afname met 8 duizend het sterkst. In Groot-Rijnmond (regio Rotterdam) nam het aantal banen in de gezondheids- en welzijnszorg toe, maar dit werd geheel teniet gedaan door banenverlies in de industrie en commerciële dienstverlening.

Meer dalers dan stijgers bij de grote gemeenten

Van de 25 gemeenten met de meeste banen waren er zeven met banengroei. Koploper is Almere met een stijging van 1,3 duizend banen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de zakelijke dienstverlening (0,7 duizend) en handel (0,6 duizend). In Zaanstad en Haarlem nam het aantal banen met 2 duizend af. Zaanstad verloor veel banen in de industrie en handel. De daling in Haarlem werd vooral veroorzaakt door de afname in de gezondheids- en welzijnszorg.

Banengroei in enkele gemeenten, 2004

Banengroei in enkele gemeenten, 2004

Wai Hong Chung