Aantal vacatures stijgt verder

Het aantal openstaande vacatures is in het eerste kwartaal van 2005 verder gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 141 duizend vacatures open. Dit zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Groei zet door

Na een daling van bijna drie jaar is het aantal vacatures sinds het vierde kwartaal van 2003 voortdurend gestegen. Inclusief het eerste kwartaal van 2005 zijn dat zes kwartalen op rij. Gemiddeld bedroeg de stijging ruim 8 duizend per kwartaal. In de tweede helft van 2004 zwakte de groei wel af. Met de stijging van 13 duizend in het eerste kwartaal van 2005 zet de groei echter weer duidelijk door.

Vooral toename in de commerciële dienstverlening

De stijging van het aantal vacatures werd vooral gerealiseerd in de commerciële dienstverlening. In het eerste kwartaal van 2005 telde deze sector 85 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder. In de landbouw, industrie en niet-commerciële dienstverlening nam het aantal vacatures veel minder toe.

Grotere dynamiek op de arbeidsmarkt

Ook de dynamiek op de arbeidsmarkt was weer groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. De cijfers zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. In het eerste kwartaal van 2005 zijn er 217 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 39 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was 183 duizend, 32 duizend meer dan een jaar eerder. 

Vacaturegraad toegenomen

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Dit is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind maart 2005 waren er 23 vacatures per 1 000 banen. Een jaar eerder waren dat er nog 18. In bijna alle bedrijfstakken was de vacaturegraad hoger dan een jaar eerder. Het sterkst was de toename in de commerciële dienstverlening en de landbouw.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.