Geringe stijging aantal vacatures

Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2004 iets gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Eind december 2004 stonden, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 128 duizend vacatures open. Dit zijn er 2 duizend meer dan het kwartaal daarvoor.

Groei zwakt af

Eind 2000 bereikte het aantal vacatures een recordaantal van 213 duizend. Daarna daalde het aantal vacatures tot 92 duizend eind september 2003. Vervolgens steeg het aantal vacatures tot en met het vierde kwartaal van 2004 vijf kwartalen op rij. Gemiddeld was de stijging 7 duizend per kwartaal. In het derde en vierde kwartaal van 2004 zwakte de groei wel af. De toename in het vierde kwartaal bedroeg nog maar 2 duizend vacatures.

Toename in commerciële dienstverlening

Vooral in de commerciële dienstverlening is het aantal vacatures gestegen. Eind 2004 telde deze sector 75 duizend vacatures. Dit zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. In de industrie, de niet-commerciële dienstverlening en de landbouw veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Weer grotere dynamiek op de arbeidsmarkt

Net als in de twee voorgaande kwartalen was er in het vierde kwartaal van 2004 een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2004 zijn 176 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 24 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures lag 26 duizend hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2004 zijn in totaal 165 duizend vacatures vervuld.

Vacaturegraad toegenomen

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Dit is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind vierde kwartaal 2004 stonden er 18 vacatures open per 1 000 banen. Dit zijn er 4 meer dan een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat de vacaturegraad hoger is dan een jaar eerder. In alle bedrijfstakken, uitgezonderd vervoer en cultuur, was de vacaturegraad hoger.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.