EMU-tekort Europese Unie daalt 0,3 procent

Het Nederlandse EMU-tekort over 2004 bedraagt 10,7 miljard euro. Dit is 2,3 procent van het BBP. Hiermee komt het tekort weer onder de europese tekortnorm van 3 procent.

De Nederlandse EMU-schuld is per 31 december 2004 55,2 procent van het BBP. De schuldquote blijft hiermee ook onder de schuldnorm van 60 procent.

EMU-tekort europese Unie op 2,6 procent

Het EMU-tekort van alle landen van de Europese Unie komt in 2004 op 2,6 procent. Hiermee daalt het tekort ten opzichte van 2003 met 0,3 procentpunt. Opmerkelijk is dat het tekort van het eurogebied in 2004 hoger is dan het gewogen gemiddelde van de EU als totaal: -2.7 procent.

Griekenland en Italië zien het EMU-saldo verslechteren ten opzichte van 2003, Italië overigens met slechts één tiende procent. In Griekenland stijgt het tekort van 5,2 procent (2003) naar 6,1 procent (2004).

Alle overige EU-landen hebben in 2004 het overheidstekort beperkt ten opzichte van 2003. De meest opvallende prestatie is van Tsjechië. In dit jonge EU-land daalde het tekort van 11,7 procent in 2003 tot 3,0 procent in 2004.

EMU-schuld en EMU-tekort, 2004

EMU-schuld en EMU-tekort, 2004

Overschrijdingen schuldnorm

De EMU-schuld van de EU-25 stijgt in 2004 met 0,5 procentpunt van het BBP. Voor 2004 komt de schuldquote daarmee op 63,8 procent. De EMU-schuld van de oude EU lidstaten is hoger: 71,3 procent. Beide landengroepen blijven daarmee boven de norm voor de EMU-schuld van 60 procent.

Griekenland (110,5 procent), Italië (105,8 procent) en België (95,6 procent) hebben een EMU-schuld die ruim boven de norm ligt, maar ook Malta (75,0 procent), Cyprus (71,9 procent), Oostenrijk (65,2 procent), Duitsland (66,0 procent), Frankrijk (65,6 procent) en Portugal (61,9 procent) overschrijden de norm in 2004.

EMU-schuld en EMU-tekort, 2003

EMU-schuld en EMU-tekort, 2003

Elf EU-landen blijven onder beide EMU-normen

Van de 25 EU-landen blijven elf landen onder beide door de EU gestelde bovengrenzen. Deze landen hebben een EMU-tekort onder de 3 procent en een EMU-schuld onder de 60 procent. Vier hiervan zijn lidstaten die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de EU. Het zijn Estland, Letland, Litouwen en Slovenië. Van de voormalige EU-15-landen bleven Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Spanje en Zweden onder beide bovengrenzen. Ook Nederland keerde in 2004 terug tot de groep die aan beide normen voldoet.

Melanie Koymans

Bron: StatLine:

  • EMU-saldo en EMU-schuld; Internationaal
  • EMU-saldo en EMU-schuld; Nationaal