Economie groeit 1,3 procent in tweede kwartaal 2004

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2004 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de tweede raming van de Kwartaalrekeningen van het CBS. Het is de hoogste groei sinds het derde kwartaal van 2001. In vergelijking met de eerste raming in augustus is het cijfer voor het tweede kwartaal 0,3 procentpunt hoger uitgekomen. Het groeicijfer voor het eerste kwartaal van 2004 is eveneens opwaarts bijgesteld met 0,3 procentpunt, naar 1,2 procent. De belangrijkste bijdrage aan de groei van het volume van het bruto binnenlands product (BBP) leverde de sterk aantrekkende export. De consumptie van huishoudens en de investeringen lieten in het tweede kwartaal een bescheiden groei zien in vergelijking met een jaar eerder.

Opwaartse bijstelling economische groei

De economische groei in het tweede kwartaal van 2004 is in de tweede raming 0,3 procentpunt hoger uitgekomen. Vrijwel alle bestedingen zijn naar boven toe bijgesteld. De eerder gemelde geringe daling bij de consumptie van huishoudens en bij de investeringen is veranderd in een lichte stijging. De uitvoer en de invoer zijn in gelijke mate naar boven bijgesteld.
De aanpassingen zorgden ook voor een bijstelling van de economische groei voor het eerste kwartaal van 2004. Die is eveneens 0,3 procentpunt hoger uitgekomen.

Kwartaal-op-kwartaalgroei licht negatief

Het volume van het BBP was in het tweede kwartaal van 2004, na correctie voor werkdag- en andere seizoeneffecten, 0,1 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2004. Na drie kwartalen op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei is in het tweede kwartaal sprake van een licht negatieve groei. In het eerste kwartaal kreeg de economische groei echter een extra impuls door het gunstige bouwweer in dat kwartaal. Dit leidde tot een opvallend hoge bouwproductie. In het tweede kwartaal is dit incidentele effect weggevallen.
De kwartaal-op-kwartaalgroei voor het tweede kwartaal is 0,1 procentpunt hoger dan in de eerste raming. Voor het eerste kwartaal komt de kwartaal-op-kwartaalgroei 0,2 procentpunt hoger uit.

Uitvoer en invoer fors hoger

In het tweede kwartaal van 2004 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 7,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2003. Dit is een aanzienlijke versnelling in vergelijking met de groei van 3,5 procent in het eerste kwartaal van 2004. Het is bovendien de hoogste groei sinds eind 2000. De stijging was het grootst bij de wederuitvoer. Ook de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen nam echter fors toe. Het volume van de invoer was 6,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Lichte groei van de investeringen

De investeringen in vaste activa zijn in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De investeringen in machines en installaties zijn sterk toegenomen. Dit komt door het opleveren van een groot project met een lange bouwtijd. Ook in woningen, bedrijfsauto’s en computers is meer geïnvesteerd. In infrastructuur werd echter minder geïnvesteerd, in kantoren en bedrijfsgebouwen zelfs fors minder. Ook werden minder vliegtuigen afgeleverd. In het eerste kwartaal was de toename van de investeringen met 4,5 procent juist het gevolg van hoge afleveringen van vliegtuigen en gunstig bouwweer.

Nauwelijks nog groei overheidsconsumptie

Het volume van de overheidsconsumptie was 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging is aanzienlijk minder dan de stijgingspercentages van de afgelopen jaren. De toename zit vooral nog in de uitgaven voor de zorg. De reële uitgaven voor onderwijs en openbaar bestuur waren in het tweede kwartaal van 2004 nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Geringe groei consumptie van huishoudens

Het volume van de consumptie van huishoudens was 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2003. Dit was ook in het eerste kwartaal het geval. In 2003 daalde de consumptie nog met 0,9 procent. Aan diensten en voedingsmiddelen werd, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, in de eerste helft van 2004 meer uitgegeven dan in dezelfde kwartalen van 2003. De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen zijn lager.

Productiegroei bedrijfsleven hoger dan die van collectieve sector

In het tweede kwartaal was de productiestijging bij de goederenproducenten en de commerciële dienstverleners hoger dan die bij de niet–commerciële dienstverleners overheid en zorg. Industrie, handel, transport en financiële dienstverleners profiteerden het meest van het economisch herstel. De opleving van de economie komt vooral door de aantrekkende export. Ook de consumptie leverde een bescheiden bijdrage. Binnen de industrie steeg niet alleen de chemie, maar liet ook de metaalindustrie een hogere productie zien. In de bouw was de productie echter lager dan een jaar geleden door de malaise in de markt voor kantoren en bedrijfsgebouwen.

 

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.