Aantal gedetineerden met 7 procent gestegen

Het aantal gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen bedroeg op 30 september 2003 bijna 14 duizend. Dat is 7 procent meer dan een jaar daarvoor.

Aantal gedetineerden

Aantal gedetineerden

Het aantal vrouwen is met 840 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal mannen is daarentegen toegenomen. In 2003 waren ruim 13 duizend mannen gedetineerd, bijna duizend meer dan in 2002.

Geboorteland

Het aantal mannen in de gevangenis dat in Nederland is geboren, is flink toegenomen van 5,6 duizend in 2002 naar 6,2 duizend in 2003. Dit is een stijging van 11,7 procent.

Bijna 45 procent van de gedetineerden is in Nederland geboren. In 1995 was dat nog de helft. Zo’n 9 procent van de gedetineerden is geboren in Suriname en eenzelfde aandeel op de Nederlandse Antillen en Aruba. In Marokko is 7 procent van de gedetineerden geboren en in Turkije 5 procent.

Gedetineerden naar geboorteland

Gedetineerden naar geboorteland

Aard van de detentie

De gedetineerde bevolking bestond voornamelijk uit voorlopig gehechten (5 995) en door de rechter tot gevangenisstraf veroordeelden (6 085).

De overige gedetineerden waren tot hechtenis veroordeelden, vreemdelingen in afwachting van uitzetting en passanten in afwachting van een plaats in een tbs-kliniek.

Gedetineerden naar aard van de detentie, 2003

Gedetineerden naar aard van de detentie, 2003

Lange straffen

Op 30 september 2003 zaten bijna 1,6 duizend gedetineerden een straf uit van vier jaar of langer. In een jaar tijd is dit aandeel met 13 procent gestegen. Slechts 4 procent van de langgestraften was een vrouw. Bijna 70 procent van alle langgestraften zat voor geweldsmisdrijven in de gevangenis. Ongeveer een kwart zat voor opiumdelicten.

Bijna 16 procent van de langgestrafte gedetineerden was jonger dan 25 jaar. Twintig gedetineerden zitten levenslang. Dit zijn uitsluitend mannen.

Korte straffen

Bijna 1,6 duizend gevangenen zaten op 30 september 2003 een straf uit korter dan zes maanden. Hiervan was 10 procent een vrouw. Ruim de helft van de kortgestraften zat voor vermogensmisdrijven. Zo’n 10 procent wegens opiumdelicten.

Marcelle van Zee en Cheng Wang

Bron: StatLine