Economie krimpt 0,8 procent in 2003

De Nederlandse economie is in 2003 met 0,8 procent gekrompen. Het laatste jaar waarin het bruto binnenlands product (BBP) ook daalde was 1982.

In het vierde kwartaal van 2003 was het BBP 0,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2002. De kwartaal-op-kwartaalgroei was in het vierde kwartaal 0,3 procent. Deze lichte groei komt na een stabilisatie in het derde kwartaal van 2003 en drie kwartalen op rij waarin de economie kromp. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over de economische groei van het CBS.
In 2003 hebben huishoudens minder geconsumeerd en bedrijven en overheid minder geïnvesteerd dan in 2002. De uitvoer is gelijk gebleven. De consumptie van de overheid leverde als enige bestedingscategorie een positieve bijdrage aan de economische groei.

Consumptie huishoudens lager

In 2003 hebben huishoudens 1,3 procent minder besteed dan in 2002. Dit is de eerste daling van het consumptievolume van huishoudens sinds 1982. De sterkste daling heeft zich in 2003 voorgedaan bij de bestedingen aan duurzame goederen. Er werden vooral minder meubelen gekocht. Maar ook aan diensten en aan voedings- en genotmiddelen werd iets minder besteed. In het vierde kwartaal was de consumptie 1,8 procent lager dan een jaar eerder.

Investeringen dalen het meest

De investeringen in vaste activa lieten in 2003 de grootste daling zien. In 2003 is 3,4 procent minder geïnvesteerd dan in 2002. Vooral de investeringen in bedrijfsgebouwen en in machines en installaties waren lager. Ook in infrastructuur en bedrijfsauto’s is minder geïnvesteerd. Na drie jaar van daling zijn de investeringen in computers wel toegenomen. De afname van de investeringen in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder was relatief beperkt vanwege de aflevering van vliegtuigen.

Uitvoer en invoer trekken eind 2003 iets aan

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in 2003 precies even groot als in 2002. De invoer is met 0,5 procent licht gestegen. In het vierde kwartaal waren echter zowel de uitvoer als de invoer hoger dan een jaar eerder.

Positieve bijdrage overheidsconsumptie

De volumegroei van de overheidsconsumptie is in 2003 uitgekomen op 2,4 procent. De uitgaven aan zorg zijn het meest toegenomen. Ook aan openbaar bestuur en onderwijs heeft de overheid meer uitgegeven, maar de stijging was minder groot dan in 2002. De overheidsconsumptie heeft in 2003 als enige bestedingscategorie positief bijgedragen aan de economische groei.

Meeste commerciële bedrijven produceren minder

In de meeste commerciële bedrijfstakken is de productie in 2003 gedaald. De grootste dalingen hebben zich voorgedaan bij industrie, bouw en delfstoffenwinning. Bij de commerciële dienstverleners lieten de horeca en de uitzendbureaus opvallend grote dalingen zien. Daarentegen behoorden de telecombedrijven en de financiële instellingen tot de commerciële branches met een toegenomen productie.
De productie van de zorg en de overheid is in 2003 gestegen met 2,1 procent. Deze stijging is iets minder dan in heel 2002.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.