Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent

De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit is de laagste inflatie sinds oktober 1995. In december 2003 was de inflatie nog 1,7 procent. Dit blijkt uit het nieuwe consumentenprijsindexcijfer van het CBS.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam uit op 1,5 procent.

Prijzen in januari iets hoger dan in december

In januari 2004 zijn de prijzen voor consumenten met gemiddeld 0,2 procent gestegen ten opzichte van december 2003.
Prijsstijgingen zijn in januari onder andere gemeten bij verse groenten, elektriciteit, autobrandstoffen, tarieven centrale antenne en parkeergelden. Ook de tarieven van consumptiegebonden belastingen (zoals OZB, rioolrechten) en overheidsdiensten gingen omhoog. De consument gaat ook meer betalen voor kinderopvang en thuiszorg.
Kleding en schoeisel daalden door de uitverkoop met 11,7 procent in prijs. Daarnaast zijn prijsdalingen gemeten bij onder andere brood, vlees en alcoholvrije dranken.

Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

De daling van de inflatie kent verschillende oorzaken. Een aantal artikelen steeg in januari 2004 weliswaar in prijs, maar veel minder dan in januari 2003. Dit waren onder andere de gastarieven en de prijzen van auto’s, voedingsmiddelen en dranken. Daarnaast is het effect van de uitverkoop van kleding en schoeisel in januari 2004 groter dan in januari vorig jaar. De inflatie nam bovendien af door een prijsdaling van cd’s en dvd’s.
Er zijn echter ook enkele prijsstijgingen die de daling van de inflatie hebben afgeremd. Hierbij gaat het vooral om de elektriciteitstarieven, autobrandstoffen, de eigen bijdragen voor thuiszorg en kinderopvang, en de tariefstijgingen van consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten.

Inflatie volgens Europese rekenregels ook gedaald

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde norm is van december 2003 op januari 2004 gedaald van 1,6 naar 1,5 procent. Dit is de laagste uitkomst sinds februari 2000. Eurostat, het Europese statistische bureau, raamt de inflatie in de Eurozone in januari op 2,0 procent.
De inflatie in Nederland is volgens de HICP in januari minder snel gedaald dan de inflatie volgens de nationale CPI. Dit is toe te schrijven aan de verschillende behandeling van de prijsontwikkeling van ziektekosten in de twee reeksen. Vanaf januari 2004 worden enige voorzieningen niet meer vergoed door het Ziekenfonds of de AWBZ. Dit veroorzaakt, volgens de Europese rekenregels, een verhoging van het inflatiecijfer met 0,4 procentpunt. Deze maatregelen hebben geen invloed op de nationale CPI.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads