Utrecht koploper in computerbranche

De totale toegevoegde waarde van de computerbranche bedroeg in Nederland ruim 7,6 miljard euro in 2002. Dit is bijna drie keer zo hoog als de waarde in 1995.

In 2002 was de toegevoegde waarde van de gehele economie bijna anderhalf keer zo hoog als in 1995. De waardetoename van de computerbranche was in de periode 1995-2002 ongeveer twee maal zo hoog als het gemiddelde voor alle bedrijfstakken tezamen.

Aandeel in de totale toegevoegde waarde van de computerbranche per provincie, 2002

Ruim een kwart toegevoegde waarde in Utrecht

Bedrijven in de computerbranche bevinden zich vooral in West-Nederland en Noord-Brabant. West-Nederland had in 2002 een aandeel van ongeveer 70 procent in de totale toegevoegde waarde van de branche. De provincie Utrecht had met 27 procent het grootste aandeel. Daarna volgden Noord-Holland (22%), Zuid-Holland (21%) en Noord-Brabant (12%).

Een aantal regio’s zorgden voor een belangrijke bijdrage aan de totale toegevoegde waarde, zoals Stadsgewest Utrecht, Amsterdam en Rijnmond. De regio’s buiten de Randstad hadden een relatief laag aandeel.

Hoge toegevoegde waarde per Utrechter

Per inwoner was de toegevoegde waarde in Utrecht het hoogst in 2002. In deze provincie was de waarde per inwoner bijna drie keer zo hoog als die van de nummer twee: Noord-Holland. Daarop volgden Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Toegevoegde waarde van de computerbrancheper inwoner, 2002 

Vooral de regio’s Stadsgewest Utrecht, Amstelveen en Zoetermeer hadden een hoge waarde per inwoner.

Snelste groei in Drenthe

De gemiddelde jaarlijkse waardemutatie van de computerbranche bedroeg ruim 16 procent in de periode 1995-2002.

De ontwikkeling in de computerbranche verschilt nogal per provincie. De provincies die een groot aandeel hebben in de branche, vertoonden een groei die rond het niveau van de nationale groei ligt. Utrecht en Zuid-Holland bleven zelfs enigszins achter bij de nationale ontwikkeling.

Gemiddelde jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde van de computerbranche, 1995-2002 

In Drenthe groeide de branche met 34 procent het snelst. De groei van de Groningse, Friese en Overijsselse computerbranche was met ruim 20 procent ook hoog. Hiermee liepen deze provincies hun achterstand enigszins in.

Paul Mangoenkarso en Bas de Vet