Oprichten in deeltijd

In 2002 zijn bijna 40 duizend reguliere bedrijven opgericht en 12 duizend deeltijdbedrijven.

Oprichtingen naar economische activiteit, 2002

Oprichtingen naar economische activiteit, 2002

Dienstverlenend

Deeltijdbedrijven concentreren zich vooral op de dienstverlening aan personen en bedrijven. In de bouw, horeca en het vervoer zijn deze bedrijven minder vertegenwoordigd.

Vooral organisatieadvies

Het grootste aandeel van de opgerichte bedrijven (regulier én deeltijd) bestaat uit organisatieadviesbureaus.

Ook systeemontwikkelingdiensten en reclamebureaus zijn vaak op zowel reguliere als deeltijdbasis opgericht. Veel reguliere bedrijven daarentegen concentreren zich op diverse bouwactiviteiten, terwijl bij de deeltijdbedrijven de bouwnijverheid vrijwel ontbreekt.

Meest voorkomende activiteiten van deeltijdoprichters, 2002

Meest voorkomende activiteiten van deeltijdoprichters, 2002

Bijna eenderde van alle deeltijdbedrijven die in 2002 zijn opgericht, hield zich bezig met organisatieadvies, schoonheidsverzorging, systeem- en programmeerdiensten, automatiseringsadvies of reclame.

De activiteiten van de reguliere bedrijven die in 2002 zijn opgericht, lopen meer uiteen: nog geen kwart concentreerde zich op de vijf meest voorkomende activiteiten van reguliere bedrijven.

Meest voorkomende activiteiten van reguliere oprichters, 2002

Meest voorkomende activiteiten van reguliere oprichters, 2002

Schoonheidsverzorging in deeltijd

Absoluut gezien zijn in 2002 meer deeltijdbedrijven dan reguliere bedrijven opgericht op het gebied van schoonheidsverzorging, pedicure en manicure. Deze activiteiten blijken zich goed te lenen voor de uitoefening op deeltijdbasis.

Wim Kloek

Bron: StatLine