Gemengde huwelijken

Nederland telt bijna 3,5 miljoen echtparen. Bij dertien procent van de echtparen is minstens één van de partners in het buitenland geboren. Dit percentage is hoger dan het aandeel dat in het buitenland geboren personen uitmaken van de bevolking van Nederland. In totaal wonen in Nederland 1,5 miljoen personen die in het buitenland zijn geboren zijn. Dit is negen procent van de bevolking van Nederland. Het eerste percentage is hoger dan het tweede doordat een groot deel van de in het buitenland geboren personen met een in Nederland geboren persoon is getrouwd.

Er zijn bijna een half miljoen echtparen met minstens één in het buitenland geboren persoon. Bij de helft van deze paren zijn beide partners uit het buitenland afkomstig. Van de andere helft zijn er iets meer echtparen waarvan alleen de vrouw uit het buitenland afkomstig is dan echtparen waarvan alleen de man in het buitenland is geboren.

Gemengde huwelijken, 2001

0847g1.gif (8866 bytes)

Grote verschillen in samenstelling

Van oudsher komen veel huwelijksmigranten uit België en Duitsland naar Nederland. Er komen uit die landen iets meer vrouwen die met een Nederlandse man trouwen dan mannen die met een Nederlandse vrouw trouwen.

Opmerkelijk is de samenstelling van gemengde huwelijken waarbij één van de partners van mediterrane afkomst is. Zo is bij Italiaanse paren in twee van de drie gevallen sprake van een huwelijk tussen een Italiaanse man en een Nederlandse vrouw. Veel Italiaanse gastarbeiders uit de jaren zestig hebben een Nederlandse vrouw gevonden, waarna ze vervolgens in Nederland zijn gebleven.

Geheel anders ligt de situatie bij mensen die uit Turkije en Marokko afkomstig zijn. Bij deze groep is gemengd huwen niet populair: bij ruim 85 procent van de gehuwde paren zijn beide partners uit deze landen afkomstig. Bij Surinamers is gemengd huwen wat meer gebruikelijk: bij één op de drie huwelijken is een Nederlandse partner betrokken.

Argentijnse vrouwen populairder dan Argentijnse mannen

Vrouwen uit Latijns-Amerika en landen als de Filippijnen en Thailand zijn erg in trek bij Nederlandse mannen. Zo waren er in 2000 zo’n 600 gehuwde paren waarbij één van de partners in Argentinië was geboren. Bij de helft van deze paren was de vrouw Argentijns. Bij een kwart van deze paren was alleen de man uit Argentinië afkomstig. Bij het laatste kwart waren beide partners uit Argentinië afkomstig.

Andries de Jong en Carel Harmsen