Geluidsoverlast door wegverkeer licht toegenomen

In 2000 hadden drie van de tien inwoners van Nederland wel eens last van het geluid van het wegverkeer. Dat is twee procentpunten meer dan in 1997. Twee van de tien inwoners hadden last van het geluid van vliegtuigen. In totaal hadden vier van de tien mensen last van het geluid van verkeer of industrie.

De overlast verschilt per regio. Zo heeft in West-Nederland twee op de tien inwoners last van vliegverkeer. Ook in Zuid-Nederland is de verhouding twee op de tien. In Noord-Nederland is de hinder van het vliegverkeer minder. Daar heeft maar een op de tien inwoners last.

Net als in 1997 ondervonden in 2000 in West-Nederland drie op de tien inwoners hinder van het wegverkeer. Ook in Zuid-Nederland rapporteerden drie op de tien inwoners deze hinder.

In Oost-Nederland is het 27%. In Noord-Nederland maakt daarentegen twee op de tien inwoners melding van deze vorm van geluidhinder.

In West-Nederland rapporteerden de meeste mensen last van geluiden van buren. Hier maakt 24% melding van deze vorm van geluidhinder. Zuid-Nederland is in dit opzicht met een percentage van 19% een goede tweede. In Noord- en Oost-Nederland zijn de percentages 15 en 16%.

De gegevens zijn afkomstig van steekproefonderzoek in kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie. Het betreft de eigen inschatting van respondenten van vormen van geluidhinder. In een eerdere versie van dit artikel werd een meer uitgebreide regionale detaillering gehanteerd. Uit nadere inspectie van de resultaten bleek dat de steekproefomvang voor sommige provincies niet voldoende groot was om vergaande conclusies te trekken. Daarom is een nieuwe versie geschreven.

Geluidoverlast, 1997-2000

1997

1998

1999

2000

nederland totaal

%

verkeer en/of industrie

41

42

41

43

vliegverkeer

19

19

18

19

railverkeer

5

5

6

7

wegverkeer

27

28

28

29

industrie

3

4

4

4

buren

21

20

20

20

landsdeel noord

verkeer en/of industrie

35

29

31

31

vliegverkeer

14

12

13

10

railverkeer

2

2

2

4

wegverkeer

25

20

21

22

industrie

2

2

4

3

buren

14

16

17

15

landsdeel oost

verkeer en/of industrie

38

40

36

41

vliegverkeer

16

16

13

17

railverkeer

6

4

6

6

wegverkeer

23

28

25

27

industrie

3

3

3

3

buren

15

17

20

16

landsdeel west

verkeer en/of industrie

45

45

45

46

vliegverkeer

23

22

21

20

railverkeer

7

6

7

9

wegverkeer

30

29

31

31

industrie

4

4

4

5

buren

25

23

23

24

landsdeel zuid

verkeer en/of industrie

38

42

43

44

vliegverkeer

18

20

20

20

railverkeer

4

4

6

6

wegverkeer

25

30

30

31

industrie

3

3

4

4

buren

19

17

17

19

Ferdy Otten