Binnen- en buitenlandse gasten

Nederlandse gasten waren in 2000 goed voor acht van de tien overnachtingen op kampeerterreinen en voor driekwart van de overnachtingen in bungalows. Bij de overnachtingen in groepsaccommodaties lag het aandeel van Nederlandse gasten zelfs tegen de 90%. Duitsers kwamen in deze drie logiestypen op de tweede plaats. Hun aandeel in de overnachtingen lag tussen de 19% (bij de vakantiebungalows) en 11% (bij de groepsaccommodaties).

Overnachtingen gasten naar nationaliteit, 2000

0788g1.gif (5183 bytes)

In het aantal overnachtingen in hotels en pensions hadden Nederlanders een aandeel van minder dan de helft. Op de tweede plaats kwamen gasten uit Groot-Brittannië. Zij leverden 12% van de overnachtingen. Duitsers hadden een aandeel van 10%.

Bij één op de drie overnachtingen in een hotel of pension had de gast een andere nationaliteit dan de drie bovengenoemde. In bungalows, op kampeerterreinen en in groepsaccommodaties kwam het aandeel van deze andere nationaliteiten niet boven de 5% uit.

Ten opzichte van 1999 is het aantal overnachtingen licht gedaald. Zowel het aantal overnachtingen van Nederlanders als dat van buitenlanders is in geringe mate afgenomen.

Vincent van Polanen Petel