Leaseprijzen auto's blijven stijgen

In het vierde kwartaal van 2000 liggen de leaseprijzen van auto’s ruim een kwart hoger dan medio 1990. Daarbij gaat het om de leaseprijzen – gebaseerd op gesloten operational lease contracten – exclusief brandstofkosten.

De leaseprijzen zijn in het begin van 1998 licht gedaald. Vervolgens bleven ze tot het tweede kwartaal van 1999 nagenoeg stabiel. Daarna zijn ze voortdurend gestegen. Van het derde op het vierde kwartaal van 2000 lijkt de stijging echter te verminderen.

Prijzen auto lease

0730g1.gif (5386 bytes)

Deze cijfers worden sterk beïnvloed door de gestegen leaseprijzen van personenauto’s. Tussen midden 1990 en eind 2000 gingen die namelijk met rond de 30% omhoog. In de zelfde tijd stegen de leaseprijzen van vrachtauto’s met 14% en die van bestelauto’s met 6%.

Aurél Kenessey

Bron: StatLine