Forse groei consumptie gezinnen

Internationaal gezien is de groei van de gezinsconsumptie in ons land hoog. Koplopers in 2000 zijn de VS en Zweden met stijgingen van boven de 5%. De consumptiegroei in Spanje, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland is relatief ook hoog en ligt boven het EU gemiddelde.

Consumptie gezinnen (procentuele mutaties t.o.v. voorgaand jaar)

0729g1.gif (5859 bytes)

In de VS heeft de uitbundige groei van de gezinsconsumptie een aanzienlijk tekort op de handelsbalans veroorzaakt. In de eerste helft van vorig jaar stegen de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen zelfs met 12%. De productiemiddelen in de VS konden niet aan de grote consumptievraag voldoen, waardoor goederen moesten worden ingevoerd. In dat licht zou een wat getemperde consumptieontwikkeling in de VS gewenst zijn, waardoor een toename van het handelstekort een halt zou worden toegeroepen.

In de loop van 2000 is daarom door het Federal Reserve System (Fed) de rente een aantal maal verhoogd. Door de gebruikelijke vertraging werd een effect op de consumptie pas in het vierde kwartaal zichtbaar: de consumptiegroei van duurzame goederen viel in dat kwartaal terug naar 5%. De kans dat een lagere groei van de bestedingen tot een al te scherpe groeivertraging van de economie zou leiden heeft de Fed er toe aangezet om begin dit jaar de rente fors te verlagen.

Frans van Ingen Schenau

Bron: CBS, Conjunctuurbericht februari 2001