Steeds minder sterfgevallen door hart- en vaatziekten