Minder koeien in de wei

Het vee op de melkveebedrijven krijgt de laatste jaren steeds meer de ruimte. In 1992 liepen er gemiddeld 175 koeien op 100 hectare. Nu zijn dit er gemiddeld 160. Dit komt onder meer doordat de veehouder mestheffing moet betalen als zijn vee meer mest produceert dan hij kan uitrijden op zijn land. Daarnaast neemt de melkproductie per koe nog steeds toe en kan een veehouder met steeds minder koeien zijn melkquotum ‘vol’ melken.

Tegenwoordig houdt een veehouder er gemiddeld 51 koeien op na. In 1993 waren dit er nog 43. De zogenaamde melkveebedrijven, dat zijn bedrijven die voor minstens tweederde van hun landbouwinkomen afhankelijk zijn van de opbrengst van melkvee, hebben gemiddeld 55 melkkoeien. De honderd grootste melkveebedrijven melken gemiddeld zelfs 250 koeien. In Nederland grazen nu in totaal 1,5 miljoen melkkoeien. Vorig jaar waren dat er 1,6 miljoen.

Beschikbare grond voor de melkveestapel
0646g1.gif (5841 bytes)

De melkveebedrijven hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in grond en melkquotum. In 1993 had een melkveehouder een melkquotum van gemiddeld 270 000 kilo. Momenteel is dit zo'n 100 000 kilo meer. Het nationale melkquotum blijft redelijk stabiel op het niveau van 10,9 miljoen ton. Dit is de hoeveelheid die door de Europese Unie aan Nederland is toegewezen.

De melkveestapel krijgt wel steeds meer ruimte doordat melkveehouders over meer grond beschikken en ze het aantal ‘niet-melkgevende-vee’ verder beperken. Hiermee is het aantal dieren per hectare in deze sector verder gedaald en wordt deze vorm van landbouw weer extensiever.

De gemiddelde productie per koe is de laatste tien jaar overigens gestegen van 6000 naar 7000 liter per jaar. Daarom zal het aantal melkkoeien in de nabije toekomst waarschijnlijk verder afnemen.

Cor Pierik

Bron: CBS, Landbouwtellingen 2000