Deurwaarders zetten bijna 300 miljoen om

In 1998 waren er in Nederland 197 deurwaarderskantoren. Bij elkaar hadden deze een netto-omzet van 295 miljoen gulden. De kleine ondernemingen (met twee tot tien werkzame personen) hadden een omzet van gemiddeld 7,3 ton. Bij de grote ondernemingen (met tien en meer werkzame personen) bedroeg de gemiddelde omzet bijna 2,4 miljoen gulden.

Het grootste deel van de bedrijfskosten (143 miljoen gulden) bestaat uit personeelskosten. Aan afschrijvingen is 20 miljoen geboekt, aan algemene kosten 68 miljoen. Het bedrijfsresultaat van ruim 63 miljoen gulden bedraagt 21% van de netto-omzet.

Deurwaarderskantoren, resultatenrekening 1998
(totaal: 295 mln gld)

0595g1.gif (3887 bytes)

Bij de deurwaarderskantoren werkten in 1996 bijna 2 500 personen. In 1998 was dat gestegen tot meer dan 2 700 personen. Driekwart is werkzaam bij de grote ondernemingen.

In bedrijven met minder dan tien werkzame personen is één op de vijf personen (mede)eigenaar van de onderneming, bij de grote bedrijven is dat één op de tien. Werknemers vormen bij grote ondernemingen een veel groter deel van de werkzame personen dan bij kleine. 6% van de werkzame personen werkt minder dan 15 uur per week.

Bij deurswaarderskantoren werkzame personen, 1998

0595g2.gif (4580 bytes)

De ambtelijke activiteiten van de gerechtsdeurwaarder zijn bij wet geregeld en kunnen uitsluitend door de deurwaarder worden verricht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het uitbrengen van exploten, het leggen van beslagen, het doen van ontruimingen en het toezicht houden bij openbare verkopingen. Onder niet-ambtelijke activiteiten vallen onder meer het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het als proces- en rolgemachtigde optreden in kantongerechtszaken. De ambtelijke activiteiten dragen voor 52% bij aan de omzet. Van de niet-ambtelijke activiteiten leveren vooral de incassodiensten met 120 miljoen gulden een grote bijdrage aan de omzet (41%).

Harry Eggen

Bron: CBS, Statistiek Rechtskundige Diensten 1998 (in voorbereiding)