Gescheiden inzameling afval vrijwel gelijk

Vorig jaar is – volgens voorlopige cijfers – bijna 4 miljoen ton huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Dat was een lichte stijging ten opzichte van 1998. In de totale hoeveelheid huishoudelijk afval – 8,6 miljoen ton – daalde echter het aandeel van het gescheiden ingezameld afval van 46,5 naar 45,9%.

Ingezameld huishoudelijk afval

0559g1.gif (4967 bytes)

Bijna de helft van het gescheiden ingezamelde afval is door burgers naar een papier- of glasbak of naar een milieustraat gebracht. De rest hebben de gemeenten huis aan huis opgehaald.

De ingezamelde hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) is vorig jaar met bijna 2% afgenomen. In stedelijke gebieden is 27 kilo per inwoner ingezameld, buiten de stedelijke gebieden 145 kilo per inwoner.

Jarenlang is de ingezamelde hoeveelheid glas en oud papier gestegen. In 1999 werd echter vrijwel evenveel ingezameld als in 1998: bijna 320 duizend ton. Aan oud papier werd zowel in 1999 als in 1998 een miljoen ton ingezameld. Dat is een kwart van het gescheiden afval.

Hans Vink