Meer afvalwater in 1998

Nederland heeft meer dan vierhonderd openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen. In 1998 hebben deze meer dan twee miljard m3 afvalwater gezuiverd. Dit is 369 miljoen m3 meer dan in 1997. Een zo grote aanvoer is nog nooit eerder gemeten.

Neerslag en afvalwater

0549g1.gif (6081 bytes)

De aanvoer van afvalwater is vooral toegenomen door de grote hoeveelheid neerslag in 1998. Dat was een extreem nat jaar. In De Bilt werd ruim 1200 mm regen gemeten, anderhalf keer zo veel als normaal.

Niet al het regenwater stroomt naar het oppervlaktewater of zakt in de bodem weg. Een gedeelte van de neerslag die op de daken en wegen valt, stroomt het riool in. Samen met het afvalwater van huishoudens en bedrijven komt het uiteindelijk terecht in de zuiveringsinstallaties.

Wanneer er meer regen valt, wordt het afvalwater sterker verdund. Het afvalwater verblijft dan korter in de zuiveringsinstallaties. Vooral organische verontreinigingen kunnen daardoor minder goed verwijderd worden.

Na een jarenlange stijging is dan ook in 1998 de groei van het zuiveringsrendement gestagneerd. In totaal werd 96% van de organische vervuiling uit het afvalwater verwijderd. In 1997 was dit nog 97%.

In 1998 haalden de zuiveringsinstallaties 75% van de hoeveelheid fosfaat en 60% van de hoeveelheid stikstof uit het afvalwater. In 1990 was dit nog 57% voor fosfaat en 52% voor stikstof. De laatste jaren zijn de zuiveringsinstallaties namelijk steeds beter uitgerust om fosfaat en stikstof uit het afvalwater te verwijderen.

Rendement rioolwaterzuiveringsinrichting

0549g2.gif (5433 bytes)

Angelique Lievense en Kees Baas

Bron: CBS, Waterkwaliteitsbeheer deel B, Zuivering van afvalwater 1998 (in voorbereiding)