Uitvoer meer dan 400 miljard

De waarde van de Nederlandse export doorbrak in 1999 voor het eerst de grens van 400 miljard gulden. Om precies te zijn werd er voor 414,5 miljard gulden aan goederen uitgevoerd, 4% meer dan het jaar ervoor. De invoer steeg ten opzichte van 1998 met 5% en bereikte in 1999 een niveau van 388,2 miljard gulden.

Olieprijs stijgt

De waardestijgingen bij de export variëren sterk. Een groei van meer dan 1 miljard gulden werd gerealiseerd bij computers, toestellen voor telecommunicatie, geraffineerde aardolieproducten en bloemen en planten.

De grootste bijdrage aan de stijging van de invoer leverde ruwe aardolie. De invoer hiervan steeg van 11,4 miljard gulden in 1998 tot 16,0 miljard gulden in 1999. Ondanks deze waardestijging van 40% groeide de totale hoeveelheid ingevoerde aardolie niet. Deze waardestijging komt dan ook volledig voor rekening van prijsstijgingen.

Behalve bij ruwe aardolie deden zich ook flinke stijgingen voor bij de invoer van toestellen voor telecommunicatie, computers, personenauto’s en computeronderdelen.

Top-15 invoerlanden

Top-15 invoerlanden

Ierland en Japan

De export naar enkele landen in Oost-Azië leefde in 1999 op. De uitvoer naar Japan steeg met 22%, naar Zuid-Korea zelfs met 35%. Ook naar Indonesië werd meer geëxporteerd. Deze landen lijken zich het snelst te herstellen van de crisis in deze regio.

In waarde gemeten is de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten het sterkst gestegen. Vooral de toename van de export van personenauto's naar de Verenigde Staten was erg groot.

De invoer uit Ierland stijgt met 31%. Door deze opvallend grote stijging streeft dit land Taiwan en Noorwegen op de ranglijst van handelspartners voorbij. De stijging betreft voor het overgrote deel computeronderdelen. Naast de invoer uit Ierland kent ook de invoer uit Maleisië, Thailand, Hongarije, Koeweit, Iran en Tsjechië grote procentuele stijgingen.

Top-15 uitvoerlanden

Top-15 uitvoerlanden

Naud Philippens