Woningen gemiddeld 38 jaar oud

In Nederland staan 424 000 woningen die gebouwd zijn vóór 1905. In Noord-Holland dateert meer dan 10% van de woningen van vóór die datum. Een relatief groot deel van de Nederlandse woningvoorraad, ruim 11%, werd gebouwd in de periode 1970-1974. Alleen in Flevoland ligt het zwaartepunt tussen 1980 en 1984. Ruim 20% van de woningen in Flevoland dateert uit die periode.

Ouderdom woningen

Ouderdom woningen

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse woningen is 38 jaar. Regionaal zijn er overigens behoorlijke verschillen. Noord Holland, Groningen, Friesland en Zeeland hebben gemiddeld de oudste woningen, namelijk ruim 40 jaar. De huizen in de provincie Flevoland zijn gemiddeld slechts 16 jaar oud; de meergezinswoningen zelfs maar 13 jaar.

Voor het hele land geldt dat meergezinswoningen gemiddeld ruim twee jaar ouder zijn dan eengezinswoningen. Dit komt door de hoge leeftijd van de meergezinswoningen in Noord- en Zuid-Holland. De meergezinswoningen zijn daar respectievelijk 49 en 42 jaar oud. In alle andere provincies zijn de meergezinswoningen gemiddeld juist jonger dan de eengezinswoningen.

Bert Bunschoten

Bron: CBS, Jaarboek Wonen 2000