Flinke toename decentraal opgewekte elektriciteit

In 1998 produceerden de centrale elektriciteitscentrales in Nederland 60,1 miljard kWh. Dat is 69% van de totale binnenlandse elektriciteitsproductie. In decentrale installaties – vooral warmte-krachteenheden – vond 31% van de productie van elektriciteit plaats. De laatste jaren is het aandeel van de decentrale productie flink toegenomen; in 1990 bedroeg het nog 18%.

Productie elektriciteit

0429g1.gif (4263 bytes)

Een deel van de elektriciteit betrekt Nederland uit het buitenland. In verhouding tot de binnenlandse productie is deze invoer bescheiden. In 1998 bedraagt de invoer van elektriciteit 14% van de binnenlandse productie.

De centrale productie van elektriciteit is in 1998 met 3% gestegen ten opzichte van 1997. De decentrale productie lag bijna 11% hoger. Deze decentraal geproduceerde elektriciteit wordt voor 82% opgewekt door middel van aardgas. In 1995 was dat nog 66%.

Jan Kloots

Bron: CBS; Energiemonitor 1999/3