Niet verzekerd tegen ziektekosten

Meer dan 180 000 personen waren vorig jaar niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is ruim 1% van de bevolking van Nederland. In 1985 verkeerde 0,7% van de inwoners van Nederland in deze situatie.

Verzekerden tegen ziektekosten, jaargemiddelden

Verzekerden tegen ziektekosten, jaargemiddelden
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich niet tegen ziektekosten verzekeren. Sommigen willen zich op principiële gronden niet verzekeren. Voor bejaarden en kleine zelfstandigen is de premie mogelijk een te hoge belasting. Miljonairs daarentegen achten verzekeren wellicht niet noodzakelijk. Verder zijn er ook personen die geweigerd worden door verzekeringsmaatschappijen. Een laatste groep niet-verzekerden bestaat uit zwervers, daklozen, alcohol- en drugsverslaafden.

Verreweg de meeste mensen zijn echter wèl tegen ziektekosten verzekerd. Dit blijkt uit gegevens uit de bevolkings- en verzekerdenregistraties. De meesten – bijna 10 miljoen personen, meer dan 60% van de bevolking – zijn verzekerd bij een ziekenfonds. Een particuliere verzekering had vorig jaar 30% van de bevolking.

Jan Smit