Grote oogst zomergraan

Dit jaar oogsten de boeren ruim vier maal zo veel zomertarwe als in 1998. Naar verwachting bedraagt de oogst zo’n 320 000 ton.

Voor een deel komt deze stijging, doordat de opbrengst per hectare 16% hoger is dan vorig jaar. De belangrijkste oorzaak is echter, dat er bijna vier maal zo veel hectare met zomertarwe is ingezaaid.

Afgelopen najaar en winter waren de weersomstandigheden namelijk zo slecht, dat wintergranen nauwelijks op grote schaal konden worden ingezaaid. Daarom hebben de boeren dit jaar meer zomergraan ingezaaid. In 1998 maakte zomergraan een vijfde deel uit van de graanoogst. Dit jaar is dat meer dan de helft.

Opbrengst graanoogst, 1999 t.o.v. 1998

Opbrengst graanoogst, 1999 t.o.v. 1998
De oogst van zomergerst – voor een groot deel bestemd voor bierbrouwerijen – is dit jaar bijna verdubbeld. Ook van dit gewas is in 1999 meer ingezaaid. Bovendien is de opbrengst per hectare 22% hoger dan in 1998.

Alle graansoorten bij elkaar genomen bedraagt de oogst dit jaar zo’n 1,3 miljard kilo. Tarwe en gerst maken daarvan het leeuwendeel uit.

Raming graanoogst, augustus 1999 (totaal 1,3 miljard kg)

Raming graanoogst, augustus 1999 (totaal 1,3 miljard kg)