Grootste gemeenten investeren veel in verkeer en vervoer

In het eerste kwartaal van 1999 hebben de gemeenten ruim 2% meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. De grootste stijging deed zich voor op het terrein van verkeer en vervoer. De gemeenten gaven ruim 50 miljoen gulden meer uit aan groot onderhoud en uitbreiding van wegen en openbaar vervoer. Ook investeerden gemeenten meer in het vervangen en vernieuwen van rioleringsstelsels.

De toename van de investeringen op het terein van verkeer en vervoer heeft voor een groot deel plaatsgevonden bij de grootste tien gemeenten, die met meer dan 150 duizend inwoners. Op het gebied van verkeer en vervoer zijn deze gemeenten verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven voor deze gemeentelijke taak.

Investeringen gemeenten in verkeer en vervoer (aandeel gemeenten naar inwonertal)

Investeringen gemeenten in verkeer en vervoer (aandeel gemeenten naar inwonertal)
Op het terrein van de ruimtelijke ordening daalden de gemeentelijke investeringen, met name op het gebied van bouwgrondexploitatie. Het verwerven en bouwrijp maken van gronden voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen zit de laatste jaren behoorlijk in de lift. In het eerste kwartaal van dit jaar gaven de gemeenten op dit terrein echter beduidend minder uit. De grondaankopen namen weliswaar nog toe met 80 miljoen gulden, maar gemeenten investeerden dit kwartaal 133 miljoen gulden minder in het bouwrijp maken van gronden dan in het eerste kwartaal van 1998.

Algie Lefeber

Bron: Financiële Maandstatistiek augustus 1999