Ruim een kwart van de Nederlanders doet beroep op rechtshulp

Ongeveer 28% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder heeft in anderhalf jaar tijd een beroep op rechtshulp gedaan. Vooral mensen tussen 25 en 45 jaar en met een hogere opleiding doen een beroep op rechtshulp. Ouderen doen dit duidelijk minder.

Voor rechtskundige bijstand kan men een beroep doen op verschillende soorten professionele instanties zoals de advocaat, bureaus voor rechtshulp (rechts-en wetswinkels), de notaris en semi-particuliere organisaties. Onder deze laatste groep valt ook de rechtskundige dienst van een vakbond, de juridische afdeling van een consumentenorganisatie, een huurcommissie of huuradviescommissie en een rechtsbijstand verzekering.

Beroep op rechtshulp, 1997

Beroep op rechtshulp, 1997

Notaris meest geraadpleegd

Van de rechtskundige instanties wordt de notaris het meest geraadpleegd. Dit komt onder meer omdat de gang naar een notaris bij aankoop van onroerend goed en de afsluiting van een hypotheek verplicht is. Bijstand van een advocaat wordt door ongeveer 5% van de bevolking ingeroepen.

Rechtshulp naar aard van de zaken, 1997

Rechtshulp naar aard van de zaken, 1997
Van de terreinen waarvoor rechtskundige hulp wordt ingeroepen is het 'eigen huis' het meest genoemd. Ook dit heeft te maken met de reeds genoemde gang naar de notaris bij aanschaf van onroerend goed. Ongeveer 6% van de bevolking bezoekt een juridische instantie vanwege familiezaken zoals een echtscheiding , testament of erfenis. Onder 'verbintenissen' vallen problemen met de aanschaf van duurzame goederen en met de auto- of ziektekostenverzekering. Met deze problemen heeft 2% van de bevolking zich tot een rechtkundige instantie gewend.

Bron: De leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1997 deel 2