Groter eigen vermogen na gemeentelijke herindeling

In 1997 zijn 70 Brabantse en 13 Zeeuwse gemeenten betrokken geweest bij een gemeentelijke herindeling. Uit deze 83 gemeenten zijn 27 nieuwe gemeenten in Noord-Brabant gevormd en 3 in Zeeland.

Ultimo 1997 hebben de 30 nieuwgevormde gemeenten 2,1 miljard gulden eigen vermogen. De 83 betrokken gemeenten beschikten in het jaar vóór de herindeling over een eigen vermogen van 1,8 miljard gulden.

De nieuwgevormde gemeenten versterken hun financiële positie na herindeling met 20% ten opzichte van eind 1996. Bij de gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland die niet aan de herindeling deelnamen, neemt het het eigen vermogen per ultimo 1997 slechts toe met 5%.

Per inwoner hebben deze niet samengevoegde gemeenten eind 1997 een eigen vermogen van 2125 gulden. Dat is 189 gulden meer dan het eigen vermogen per inwoner van de nieuwgevormde gemeenten. In de oude situatie bedroeg het verschil echter 430 gulden.

Eigen vermogen gemeenten per inwoner
(gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland)

Eigen vermogen gemeenten per inwoner

Algie Lefeber