Uitstoot kooldioxide

Vorig jaar veroorzaakten mobiele bronnen – daaronder vallen het wegverkeer en scheep- en luchtvaart, maar ook bijvoorbeeld landbouwmachines – een uitstoot van bijna 35 miljard kg kooldioxide, één van de stoffen die wordt geacht de toename van het broeikaseffect te veroorzaken. Sedert 1990 is de uitstoot van kooldioxide door mobiele bronnen met een vijfde toegenomen.

Mobiele bronnen zijn verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van kooldioxide in Nederland. Van deze bronnen is het wegverkeer de belangrijkste. Personenauto’s stootten vorig jaar 17,8 miljard kg kooldioxide uit, vrachtvoertuigen 9,5 miljard.

Tussen 1990 en 1998 is het wegverkeer flink toegenomen, en dus ook de hoeveelheid verbruikte brandstof en de geproduceerde uitlaatgassen. De uitstoot van personenauto’s is daardoor met 16% toegenomen, die van alle soorten vrachtvoertuigen samen met 38%.

Emissie van kooldioxide door mobiele bronnen in Nederland

Emissie van kooldioxide door mobiele bronnen in Nederland
John Klein