Minder aanvoer Hollandse garnalen

De nazomer en herfst is de goede tijd voor de garnalenvangst. Jaarlijks vangen de garnalenvissers acht tot elf miljoen kilo garnalen. Tweederde daarvan vangen zij in augustus tot en met november. De piek ligt normaal in oktober. Dan brengen de schepen bijna een kwart van de totale hoeveelheid aan land.

Het afgelopen jaar is dit patroon in de aanvoer van garnalen nogal gewijzigd. In oktober is veel minder in Nederlandse havens aan land gebracht dan in voorgaande jaren. Daardoor is in 1998 de aanvoer meer over het jaar verdeeld.

Aanvoer garnalen in Nederlandse havens

Aanvoer garnalen in Nederlandse havens

Koken en pellen

Garnalen zijn schaaldieren. De Hollandse of Noordzeegarnaal moet gekookt worden, voordat hij kan worden gepeld. Dat koken gebeurt aan boord.

Machinaal pellen van garnalen is nog niet goed mogelijk. Daarom wordt in Nederland ook handmatig gepeld. Sinds het verbod op thuispellen in 1990 wordt voor het pellen uitgeweken naar andere landen, zoals Marokko. Na het pellen blijft slechts een derde van het gewicht over.

Vangst en handel

De EU heeft voor garnalen geen vangstbeperking opgelegd. De aanvoer van garnalen in onze vissershavens is zuiver een Nederlandse aangelegenheid. Schol en kabeljauw daarentegen worden ook door buitenlandse vissers in Nederlandse havens aan wal gebracht.

De handel in Noordzeegarnalen is in Nederland geconcentreerd. De eigen aanvoer wordt aangevuld met import uit Duitsland, Denemarken en Engeland. België en Duitsland zijn grote afnemers van gepelde garnalen. Frankrijk heeft ze het liefst in ongepelde vorm.

In 1997 hadden de garnalenvissers te kampen met lage prijzen. Vorig jaar verminderde echter de aanvoer. Daardoor lag de prijs in 1998 weer op het niveau van 1994-1996.

Hoeveelheid en prijs aangevoerde garnalen

Hoeveelheid en prijs aangevoerde garnalen
Folkert van der Werf

Bron: Produktschap Vis en Nederlands Visbureau