80% glas gaat in glasbak

Op 17 mei 1978 werd in Den Bosch de eerste glasbak geplaatst. Sindsdien is het aantal glasbakken tot meer dan 20 000 gestegen. In 1997 werd, voornamelijk via deze glasbakken, bijna 320 000 ton glas ingezameld. In ruim tweederde van de gemeenten staan nu glasbakken die geschikt zijn voor inzameling op kleur.

Ingezameld glas

Ingezameld glas

Groei neemt af door lichter glas

Huishoudens deponeren ruim 80% van hun glas in de glasbak. Dat is bijna twee maal zoveel als tien jaar geleden. Hoewel dit percentage nog steeds stijgt, verdwijnt er nog steeds glas in het restafval. In 1997 bestond 3,3% van het huishoudelijk restafval nog uit glas.

De laatste jaren groeit de hoeveelheid ingezameld glas minder hard. Dit komt onder meer omdat het gewicht per fles of pot is afgenomen. De groei per jaar schommelt nu rond 2%.

25 kilo per inwoner

Met het programma Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval beoogt de overheid in het jaar 2000 per inwoner 25 kilo glas gescheiden in te zamelen. Eén op de vijf gemeenten zamelt nu al deze hoeveelheid in.

Ingezameld glas per inwoner, 1997 (% van de gemeenten)

Ingezameld glas per inwoner, 1997 (% van de gemeenten)

Wanneer de burgers ook kleine glasverpakkingen naar de glasbak brengen, zal dit over het gehele land tot een stijging in de richting van de 25 kilo per inwoner leiden. Nu verdwijnen deze verpakkingen nog vaak in het huishoudelijk restafval. De doelstelling is echter om volgend jaar 90% van het eenmalig verpakkingsglas van huishoudens gescheiden in te zamelen.

Bert Wit en Harrie Meeuwissen