Melkveehouderij steeds extensiever

Voordat de superheffing werd ingevoerd, werd het melkvee steeds intensiever gehouden. Sedertdien echter, is deze sector gestadig meer extensief gaan boeren.

In 1980 waren er nog bijna 67 000 melkveebedrijven in Nederland. De helft daarvan was intensiever dan 2,5 grootvee-eenheden (gve) per hectare. In 1984 boerde zelfs bijna 60% zo intensief. Inmiddels heeft nog maar een kwart van de melkveehouders meer dan 2,5 gve per hectare.

Sedert 1980 is het aantal melkveehouders gehalveerd: in 1998 waren er nog maar ruim 33 000 over. Het aantal ‘extensieve’ bedrijven – met minder dan 2,5 gve per ha – is in die tijd met slechts een kwart afgenomen.

Intensiviteit melkveehouderij

Intensiviteit melkveehouderij