Medicijngebruik blijft stijgen

Jaarlijks wordt in Nederland een aanzienlijk bedrag aan geneesmiddelen uitgegeven. In 1995 bedroeg de omzet van geneesmiddelen bijna 4 miljard gulden. Het gebruik van medicijnen blijft steeds verder toenemen. Dit gebruik wordt onder andere gemeten, doordat het CBS hierover vragen stelt aan de bevolking. Om te voorkomen dat geneesmiddelen worden vergeten vraagt het CBS naar het gebruik in de periode van 14 dagen voorafgaand aan het vraaggesprek.

Medicijngebruik in 14 dagen, 1997

Medicijngebruik in 14 dagen, 1997

Geneesmiddelen op recept

Het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen is de laatste jaren toegenomen. In 1981 gebruikte 28 procent van de inwoners op voorschrift van de arts één of meer geneesmiddelen. In 1997 was dit gestegen naar 33 procent.

Vooral veel ouderen gebruiken medicijnen: bijna driekwart van de personen van 65 jaar of ouder gebruikte voorgeschreven medicijnen. Onder jongeren tot 20 jaar was dit slechts 17 procent. Aanmerkelijk meer vrouwen dan mannen gebruikten voorgeschreven medicijnen. Ook slikken duidelijk meer ziekenfonds- dan particulier verzekerden voorgeschreven medicijnen.

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen

Naast de medicijnen waarvoor de dokter of specialist een recept uitschrijft, zijn in apotheek en drogist tal van geneesmiddelen zonder recept te koop. Het aanbod varieert van pijnstillers tot homeopathische druppels en tabletten.

Vorig jaar gebruikte één op de drie Nederlanders één of meer vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Relatief veel personen tussen 20 en 45 jaar gebruiken medicijnen. Meer vrouwen dan mannen gebruiken deze middelen. Er is geen verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden.

De laatste twee decennia is het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen sterk toegenomen. In 1981 gebruikte 16 procent van de bevolking ze regelmatig, in 1997 was dit aandeel verdubbeld.

Henk Swinkels

Bron: Maandbericht Gezondheidsstatistiek nr. 10 (november) 1998.