Eenderde meldingen bij brandweer is loos alarm

In 1997 zijn ruim 49 duizend branden geregistreerd. Dat is ruim tien procent minder dan het jaar ervoor. Deze daling komt, doordat er veel minder buitenbranden waren. Het aantal binnenbranden is slechts met één procent gedaald.

Hoewel het aantal branden daalde, is het aantal meldingen in 1997 met 2 procent toegenomen tot 134 duizend. Behalve om branden gaat het hierbij om 39 duizend hulpverleningen en ruim 45 duizend loze alarmeringen.

Loos alarm maakt 34 procent uit van het totale aantal meldingen, een iets hoger percentage dan in de voorafgaande jaren. Van de loze brandmeldingen is driekwart afkomstig van een brandmeldinstallatie. In 1997 is in één op de elf loze brandmeldingen niet uitgerukt.

Meldingen bij brandweer

Meldingen bij brandweer