Handel met Oost-Azië

De Nederlandse handel in goederen richt zich sterk op landen in de directe omgeving. Ruim tachtig procent van onze uitvoer komt in de Europese Unie terecht en van de totale invoer is ongeveer tweederde uit de Europese Unie afkomstig. Toch spreken de cijfers duidelijke taal: een groot handelsoverschot met de Europese Unie en een iets minder groot handelstekort met landen buiten de Europese Unie. Nederland maakt zijn naam als toegangspoort van Europa waar.

Geldt dat nu ook voor de handelsstromen afkomstig uit Oost-Azië, waar momenteel een zware financiële crisis heerst? De Nederlandse invoer uit Oost-Azië maakt ruim twaalf procent uit van de totale Nederlandse invoer. De uitvoer van goederen naar de Aziatische crisisregio daarentegen net vijf procent. Ter vergelijking: dit is minder dan de uitvoer naar Italië.

De belangrijkste handelspartners van Nederland in Oost Azië zijn China, Hong-Kong, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, en Zuid Korea. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de Nederlandse handel met dit deel van de wereld.

In- en uitvoer, 1997

In- en uitvoer, 1997

Financiële crisis

In de afgelopen maanden heeft de financiële crisis in Oost-Azië ertoe geleid, dat de getroffen landen veel minder goederen gingen importeren. Ook voor de Nederlandse economie is de financiële crisis niet zonder gevolgen gebleven. In het eerste kwartaal van 1998 is de uitvoer naar die regio met acht procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 1997, terwijl vorig jaar de uitvoer naar Oost-Azië nog met veertien procent steeg.

Handel met Indonesië, Maleisië, Thailand en Korea

Handel met Indonesië, Maleisië, Thailand en Korea

Vooral de uitvoer naar Indonesië, Maleisië, Thailand en Zuid-Korea heeft hinder ondervonden van de crisis. De economische groei in deze landen holt achteruit. Naar Indonesië, waar president Suharto inmiddels door hevige studentenprotesten tot aftreden werd gedwongen, is de uitvoer extreem afgenomen: in het eerste kwartaal van 1998 met 59 procent. Vorig jaar nam de uitvoer naar dit land nog met 42 procent toe. Maar ook de uitvoer naar landen als Japan, China, Hong-Kong en Singapore is de laatste maanden sterk gedaald.

Te midden van de economische malaise in het Verre Oosten blijkt Taiwan een gunstige uitzondering. De Nederlandse uitvoer naar dit land is nagenoeg onveranderd gebleven. Wel staat vast dat de Aziatische crisis negatieve invloeden heeft op de Taiwanese export naar landen in zijn directe omgeving. Overigens verkeert Taiwan zelf niet in een financiële crisis.

De Nederlandse invoer uit Oost-Azië neemt daarentegen juist toe. In het eerste kwartaal van dit jaar versnelde de groei van de invoer tot 27 procent. Door zeer lage wisselkoersen nemen de Aziatische verkopen aan landen buiten de crisisregio toe. Hierdoor wordt de pijn van de stagnerende afzet binnen de regio verzacht.

De uitvoer van goederen naar Oost-Azië maakt slechts een gering deel uit van het totale exportpakket van Nederland. Kopen de Aziaten nu tijdelijk minder Nederlandse producten dan blijft de schade voor de Nederlandse economie beperkt.

Gabriël van Dam