SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2023

Tabellen over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet op 31 maart 2023 per uitkeringspositie, uitgeslitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en het hebben van een partner met een baan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in achtergrondkenmerken van personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (LKS P-wet).

Om hierin te voorzien stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabel samen waarin is opgenomen of personen met LKS P-wet vrijlating van inkomsten hebben indien zij een bijstandsuitkering ontvangen en wat het type huishouden is waarvan zij deel uitmaken.

In de tabel is ook opgenomen of de personen een partner hebben en of die partner werkt. Indien de partner een baan heeft is in de tabel opgenomen hoeveel uur de partner in maart 2023 gemiddeld per week heeft gewerkt. Deze kenmerken geven enig inzicht of het huishouden nog inkomsten heeft als de persoon met LKS P-wet geen loonkostensubsidie meer zou ontvangen.