SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2022

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2022.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de mate waarin personen die voorkomen in het doelgroepregister ook gebruik maken van de verschillende re-integratievoorzieningen volgens de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabel op waarin er type re-integratievoorziening uit de SRG is aangegeven welk aantal personen wel en niet voorkomt in het doelgroepregister. Daarnaast is in deze tabel opgenomen of deze personen werken en/of een (bijstand- of arbeidsongeschiktheids-)uitkering ontvangen.

Voor deze tabel zijn de re-integratievoorzieningen uit de SRG gekoppeld aan het landelijk doelgroepregister (DGR) dat UWV beheert. In het doelgroepregister zijn de personen opgenomen die vallen onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.