Spoorgoederenvervoer, 2021-2022

Omzetontwikkeling van het spoorgoederenvervoer in Nederland voor de jaren 2021-2022.

Het CBS heeft de omzetontwikkeling van het goederenvervoer per spoor in kaart gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.