Dashboard schoolverlaters vso en pro

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Dashboard over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). Het geeft onder meer inzicht in welke mate vso- en pro-uitstromers uit cohort 2013/'14 tot en met 2020/'21 aan het werk zijn, een uitkering hebben en wat hun uurloon is.

Bij deze update zijn de gegevens per arbeidsmarktregio (AMR) en RMC-regio (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) aangevuld met cijfers over de cohorten 2019/’20 1 jaar na uitstroom en 2020/’21 direct na uitstroom.