Tabellen re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), samengesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vanaf verslagjaar 2023 gaat de SRG over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. De tabellen met _transactie in de bestandsnaam zijn gebaseerd op transactiedata over de periode Q3 2023