Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2023

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met verdeling naar Veiligheidsregio, gemeente en numeriek deel van de postcode, cijfers per 1-1-2023.

De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI, stand per oktober-2023). Daarnaast zijn er drie private rioolwaterzuiveringsinstallaties en wordt een deel van Baarle-Nassau door België gezuiverd.

De inzameling van dat afvalwater gaat via rioolstelsels die in beheer zijn van de gemeentes. In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking.

De gegevens worden door het RIVM gebruikt om de metingen van Corona-virusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

Toelichting berekening

Deze publicatie bevat definitieve inwoner- en locatiegegevens per 1 januari 2023.

De gemeentelijke herindeling van Amsterdam en Weesp per 24 maart 2022 is verwerkt.