Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2003-2019

In opdracht van de GGD-regio Twente heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld ten behoeve van de weging van de Gezondheidsmonitor Jeugd.
Het betreft gegevens over leerlingen die wonen in de GGD-regio Twente in leerjaar 2 en 4 van het bekostigd voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, woongemeente en het geslacht van de leerlingen. De tabellen bevatten cijfers over leerlingen in schooljaren 2003/’04, 2007/’08, 2011/’12, 2015/’16 en 2019/’20.