Bewoning van woonruimten door huishoudens en personen

De tabellenset betreft gegevens over woonruimten, huishoudens en personen in Nederland in de periode 2019 t/m 2022, er wordt uitgesplitst naar provincie en gemeenten.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn een aantal (eerste) tabellen samengesteld vanuit Woonbase. Tabellen 1a t/m 1d geven een beeld van de woningmarkt vanuit het perspectief van woonruimten (1a), huishoudens (1b) en personen (1c en 1d). Daarnaast zijn ook tabellen samengesteld over kenmerken van woningen, zoals de gemiddelde oppervlakte (6a) en het bouwjaar (6c). Alle tabellen geven de situatie weer op 1 januari 2019 t/m 2022. Eind dit jaar en volgend jaar zullen nog meer tabellen op basis van de Woonbase gepubliceerd worden.