Bedrijven naar werkzame personen, omzet en balans

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS gevraagd om een afbakening te maken van de Nederlandse bedrijven naar grootteklasse en bedrijfstak. Bij de indeling van bedrijven naar grootteklasse is naast het gebruikelijke criterium voor werkzame personen ook rekening gehouden met criteria voor de omzet en het balanstotaal.

De populatie van het onderzoek bestaat uit alle bedrijven in 2018 die het CBS kon koppelen aan bedrijven in het Algemeen Bedrijvenregister.

Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.