Akkerbouwgewassen; productie

Deze tabel bevat de beteelde oppervlakte, de bruto opbrengst per hectare en de totale bruto opbrengst van een aantal akkerbouwgewassen in Nederland.
Deze tabel bevat de voorlopige oogstgegevens over het jaar 2023. Ook de definitieve cijfers vanaf 2000 t/m 2022 zijn in de tabel opgenomen.